Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu krótkoterminowego MARINUS APARTMENTS, zamieszczonych na stronie marinus.apartments@gmail.com oraz na portalach rezerwacyjnych. Dokonanie rezerwacji oraz zameldowanie się jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: marinus.apartments@gmail.com lub pod numerem telefonu: 0048 889 755 094. Rezerwacje mogą być także dokonywane poprzez portale rezerwacyjne.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między Marinus Apartments Agata Borys, a Klientem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i cenniku.
 4. Celem potwierdzenia rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za pobyt w przypadku rezerwacji zwrotnych oraz 100% kwoty należnej za pobyt w przypadku rezerwacji bezzwrotnych.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu do 14 dni przed planowaną datą zameldowania, w przypadku rezerwacji zwrotnych, kwota zadatku jest w pełni zwracana. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji, kwota zadatku nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu, w jakimkolwiek czasie, w przypadku rezerwacji bezzwrotnych, należność za pobyt nie podlega zwrotowi.
 7. Pozostała kwota należności za pobyt, w przypadku rezerwacji zwrotnych, płatna jest po przyjeździe gościa, gotówką lub kartą płatniczą.
 8. W przypadku okoliczności związanych z pandemią COVID-19, tj.: specjalnych wytycznych lub ograniczeń rządowych, zamknięcia obiektów noclegowych, obowiązku odbycia kwarantanny lub pozytywnego wyniku testu gościa na koronawirusa, nasza polityka jest elastyczna i oferujemy możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji. Wówczas wpłacona kwota, odpowiednio na ofertę zwrotną lub bezzwrotną może zostać wykorzystana na pobyt w innym, dogodnym terminie. W przypadku chęci odbycia pobytu w sezonie wyższym, konieczna będzie dopłata do cen obowiązujących w danym sezonie.
 9. Przy zameldowaniu pobierany jest także obligatoryjny w Gdańsku dla osób dorosłych, przy pobytach powyżej 1 dnia, podatek miejski. Podatek miejski jest płatny gotówką. Kwota podatku jest naliczana zgodnie z długością pobytu, ilością gości oraz stawką ustaloną przez władze miasta na dany rok kalendarzowy.
 10. Jeżeli gość zakończy pobyt przedterminowo, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, pobrana za pobyt należność nie zostanie zwrócona.
 11. Przy zameldowaniu pobierana jest także kaucja zwrotna na poczet zniszczeń w wysokości 500 zł od apartamentu. Kwota kaucji jest preautoryzowana na karcie kredytowej gościa. Po wyjeździe gościa i sprawdzeniu stanu apartamentu, kwota autoryzacji jest zwalniania. W przypadku wystąpienia zniszczeń, karta kredytowa gościa jest obciążana. W szczególnych sytuacjach możliwa jest wpłata kaucji gotówką, jednak zwrot kaucji następuje na wskazane przez gościa konto bankowe.
 12. Minimalny czas wynajmu apartamentu to dwie doby, chyba, że publikowana na stronie internetowej  lub na portalach internetowych oferta stanowi inaczej.
 13. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 15.00 do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Możliwe jest przybycie do apartamentu lub jego opuszczenie o innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu tego z zarządcą apartamentu.
 14. Przybycie do apartamentu w godzinach 19.00 – 0.00 obciążone jest opłatą w wysokości 100 zł. Możliwość zameldowania po godzinie 22.00 musi każdorazowo być ustalona z zarządcą obiektu.
 15. Po uprzednim ustaleniu z zarządcą apartamentów, możliwy jest self check-in.
 16. W apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 06.00. Z racji usytuowania apartamentów w budynkach mieszkalnych, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości 200zł z art.51.1 Kodeksu Wykroczeń. Informujemy, że zarówno goście apartamentów, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do zarządcy.
 17. W apartamentach zabronione jest organizowanie wszelkich imprez mogących zakłócić spokój innym mieszkańcom budynku, oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
 18. W apartamentach, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz świeczek. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 19. Na terenie obiektów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. W przypadku złamania tego zakazu, gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 zł.
 20. Apartamenty nie są hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki. „Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów. Pozostawienie apartamentów w wyjątkowym nieładzie będzie powodowało naliczenie dodatkowych opłat za sprzątanie.
 21. Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności.
 22. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
 23. Prosimy o nie używanie ręczników do celów czyszczenia butów oraz usuwania makijażu. W przypadku rażącego zabrudzenia ręczników uniemożliwiającego ich skuteczne wypranie, gość zostanie obciążony kwotą 30 zł na jeden ręcznik.
 24. Prosimy o szczególne pilnowanie kluczy do apartamentu i pilota do bramy garażowej, jeżeli jest on na wyposażeniu danego apartamentu. W przypadku ich zgubienia, gość będzie musiał liczyć się z kosztem 300 zł.
 25. Gość apartamentu nie może go podnajmować jakimkolwiek osobom trzecim, a osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.
 26. W przypadku powiadomienia administratora apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o naruszeniu któregokolwiek z punktów powyższego regulaminu gość powinien zdawać sobie sprawę, iż umowa najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.
 27. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy.
 28. Przekazanie apartamentu odbywa się poprzez:

- przedstawienie przez gościa dokumentu tożsamości

- podpisanie umowy najmu apartamentu i uregulowanie płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została jeszcze dokonana

- wykonanie preautoryzacji na karcie kredytowej klienta na kwotę 400 zł na poczet kaucji

- prezentacja apartamentu i wydanie kluczy

28. Obowiązuje opłata w wysokości 100 zł za pobyt za sprzątanie końcowe.

 

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty – w wysokości i terminie wskazanym w szczegółach dokonanej rezerwacji na stronie internetowej obiektu, na portalu rezerwacyjnym lub w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

 1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji. Możliwość anulacji rezerwacji i ewentualnego zwrotu kosztów uzależniona jest od rodzaju dokonanej rezerwacji i oferty, z której Klient skorzystał.
 3. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

Integralną częścią regulaminu są formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO MARINUS APARTMENTS AGATA BORYS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marinus Apartments Agata Borys,

dane kontaktowe: ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk, marinus.apartments@gmail.com ;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Panią/Pana rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 3. na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin
 2. licencjonowane biuro rachunkowe Soprano Sp. z o.o., 81-837 Sopot, ul. Andersa 3/20.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) w każdej chwili może Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych p. Agacie Borys, ul. Chmielna 71/20, 80-748 Gdańsk poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail marinus.apartments@gmail.com;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obligatoryjny, wskazany przepisami prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. maksymalnie do lat siedmiu od dnia zakończenia stosunku najmu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim dane zostaną trwale usunięte.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail marinus.apartments@gmail.com;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.